“טריגר” – מושג מעולם האוטומציה

“טריגר”, או בעברית “מזנק” היא מילה עם כמה הסברים ופירושים.

ובתחתית המסר – זה משהו שגורם לתהליך מסויים להתחיל (לא תמיד בכוונה).

בעולם האוטומציה, הטריגר זה מה שמפעיל את האוטומציה שבניתי.

הוא מהלך שגורם לרצף מהלכים אחרים לקרות אוטומטית.

לפעמים זה מהלך שמישהו אחר יוצר (מילוי טופס, יצירת קשר כלשהי), לפעמים אנחנו יוצרים אותו ע”י לחיצת כפתור בתוכנת ה-CRM, ולפעמים הוא מותנה בזמן (למשל כל בוקר בשעה 7).

ברגע שהמהלך התרחש, הטריגר הופעל והתחיל את האוטומציה:

– הטריגר: לידי מילא טופס באתר -> האוטומציה: הוא יקבל אימייל של ברוך הבא.

– הטריגר: לחצתי על כפתור ב-CRM -> האוטומציה: התוכנה תיצור דרישת תשלום.

– הטריגר: השעה 7:00 בבוקר -> האוטומציה: תוכנת ניהול המשימות תראה לי את כל המשימות להיום.

– ועוד..

יחד עם ה”טריגר” קיים בעולם האוטומציה הפועל “להטריג” (ששווה ל”להקפיץ”) שמתכוון להפעלת תהליך האוטומציה.

safari tours
Safari Tours – Unleashing the Adventure of a Lifetime In today’s hustle and bustle, breaking...
Read More
business-class-tickets
business class tickets
Business Class Tickets: Elevating Your Travel Experience Traveling, especially for business, can be both...
Read More
jobs-for-spainsh-speaking
jobs for spainsh speaking
Jobs for Spanish Speaking: Unlocking Global Opportunities In today’s interconnected world, the...
Read More
furnitures-sales
furniture's sales
Furniture Sales: Maximizing Profits in a Competitive Market With an increasing number of people investing...
Read More
credit-card-offers
credit card offers
Credit Card Offers: Unlocking the Best Deals for Your Wallet Navigating the world of credit card offers...
Read More
credit-card-offers
credit card offers
**Credit Card Offers: Maximizing Rewards and Savings** In the dynamic financial world, credit card offers...
Read More
holidays-with-dogs
holidays with dogs
Holidays with Dogs: How to Make the Best Memories Together Planning a holiday with your dog is not just...
Read More
business-class-deals
business class deals
Business Class Deals: Unlocking Luxurious Travel Without Breaking the Bank Traveling in business class...
Read More
government-personal-grant
Government Personal Grant
Government Personal Grants: Navigating Your Way to Financial Support In a world where financial stability...
Read More
roof-tops-fixing-job-offer
roof tops fixing job offer
Roof Tops Fixing Job Offer: Securing Your Future with A Skilled Trade In today’s rapidly evolving...
Read More
Skip to content