לא חבל לסיים ככה את החודש?

למי יש כוח לשבת כל סוף חודש ולעבור על המספרים והנתונים השונים….?

זה משעמם ולוקח שעות ארוכות.

כמה שזה מתיש – ככה זה נחוץ: משכורות, שיווקים וקמפיינים, הוצאות, גביות, …

אז במקום להשאיר מלא כלים בכיור ולשטוף הכל במשך שעה בבת אחת – למה לא לשטוף כלי כלי, מיד לאחר השימוש?

כמה מהמשימות החודשיות האלו אפשר לעשות לאט לאט, יום יום.

למשל:

– אם אני צריך לשלם לעובד שלי לפי כמות המשימות שהוא או היא משלימים ביום, אז במקום לחכות לסוף החודש, אני יכול לבנות אוטומציה שאוגרת מידע מידי יום (הנתונים של היום הקודם), ואז זה יותר קל לעבור חמש דקות על המידע ולבדוק שהכל נכון – כך בסוף החודש הכל כבר מוכן.

– כדאי למלא כל יום טופס עם ההוצאות של אותו היום, וכך לעדכן את התקציב של החודש.

– אם בעסק שלי אני מבצע הרבה העברות בנקאיות, בעזרת עידכון יומי של קובץ מסויים שקשור באוטומציה אני יכול להוציא קבלות בקביעות אוטומטית בסוף כל חודש.

באמת צריך לדבר על יתרונות?

– הרבה יותר נוח להשקיע דקות ספורות ביום מאשר כמה שעות טובות בסוף כל חודש.

– ברגע שאני מכניס מידע יומיומי קל יותר למצוא טעויות, כי הן קרו ממש היום.

– ככל שאני מתרגל יותר ויותר, אז גם את הפעולות של כמה דקות אני כבר לא מרגיש.

safari tours
Safari Tours – Unleashing the Adventure of a Lifetime In today’s hustle and bustle, breaking...
Read More
business-class-tickets
business class tickets
Business Class Tickets: Elevating Your Travel Experience Traveling, especially for business, can be both...
Read More
jobs-for-spainsh-speaking
jobs for spainsh speaking
Jobs for Spanish Speaking: Unlocking Global Opportunities In today’s interconnected world, the...
Read More
furnitures-sales
furniture's sales
Furniture Sales: Maximizing Profits in a Competitive Market With an increasing number of people investing...
Read More
credit-card-offers
credit card offers
Credit Card Offers: Unlocking the Best Deals for Your Wallet Navigating the world of credit card offers...
Read More
credit-card-offers
credit card offers
**Credit Card Offers: Maximizing Rewards and Savings** In the dynamic financial world, credit card offers...
Read More
holidays-with-dogs
holidays with dogs
Holidays with Dogs: How to Make the Best Memories Together Planning a holiday with your dog is not just...
Read More
business-class-deals
business class deals
Business Class Deals: Unlocking Luxurious Travel Without Breaking the Bank Traveling in business class...
Read More
government-personal-grant
Government Personal Grant
Government Personal Grants: Navigating Your Way to Financial Support In a world where financial stability...
Read More
roof-tops-fixing-job-offer
roof tops fixing job offer
Roof Tops Fixing Job Offer: Securing Your Future with A Skilled Trade In today’s rapidly evolving...
Read More
Skip to content